Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Säkerheten avgörande vid distribution av fjärrvärme
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Säkerheten avgörande vid distribution av fjärrvärme

Fjärrvärme.
Fjärrvärme.

Många ledningar för fjärrvärme går igenom publika lokaler som garage och i källare, och vid läckage kan stora mängder kokhet ånga spridas.

Att se till att läckaget inte inträffar är en av uppgifterna för besiktningsorganisationerna. Hela kvalitetssäkringssystemet kring en anläggning för fjärrvärme bygger på att standarder och föreskrifter följs så att inga olyckor inträffar, och idag är det säkra system som extremt sällan drabbas av problem. Men det har inte alltid varit så.

De första flög som popcorn i luften till dess att man började reglera tillverkning och användningen

– Uppbyggnaden av säkerheten kring varmvattensystem startade under 1800-talet då ångpannorna introducerades. De första flög som popcorn i luften till dess att man började reglera tillverkning och användningen av dem, berättar Lennart Wallin, ansvarig för konstruktionskontroll på Force.

FORCE Technology är ett besiktningsföretag med tryckutsatta system som fokusområde, och besiktning av fjärrvärmesystem ingår i verksamhetsområdet Infrastruktur. Andra områden är energisystem, massa- och pappersbruk, olja&gas och processanläggningar. Force ingår i branschorganisationen SWETIC som organiserar besiktningsföretag som utför oberoende kvalitetssäkringar inom i princip alla områden.

Vid läckage kan kokhet ånga spridas

Det kvalitetssäkringssystem som styr fjärrvärmeanläggningar och distributionsledningarna bygger på ett antal standarder och föreskrifter som besiktningsföretag kontrollerar och godkänner att de följs.

– Innehållet i de olika regelverken bygger på faktiska behov, där man vet att riskerna är stora för olyckor om man inte följer strikta regler. Så även om det finns de som tycker vi kontrollerar för mycket så bygger alla kontrollsystem på kunskaper och erfarenheter om hur säkerheten måste byggas upp.

Statistiken visar att 6-7 procent av alla besiktningar leder till krav på åtgärder och en procent får inte fortsätta alls. Så det jobb som besiktningsföretagen gör är otroligt viktigt för samhällssäkerheten.

En av de allvarliga konsekvenserna som kan ske om kvalitetssystemen kring system för fjärrvärme fallerar är att stora mängder kokhet ånga kan spridas vid bara en liten läcka.

Det farligaste med ångan är inte värmen utan att allt syre försvinner, det går inte att andas i ångtäta utrymmen

– Vattnet som går i ledningarna är upp till 120 grader och vid läckage skapas ånga vid kontakt med den kallare luften. Och då ånga har en mycket lägre densitet än vatten bildas väldigt mycket ånga av en liten mängd vatten – en liter vatten ger ca 1600 liter ånga. Och det farligaste med ångan är inte värmen utan att allt syre försvinner i ångan, så det går inte att andas i ångtäta utrymmen, förklarar Pia Harell Poznic, beräkningsingenjör på Force.

Och då kan man förstå allvaret vid ett eventuellt läckage från en distributionsledning i ett garage exempelvis.

Besiktningen följer ett antal steg

Det kvalitetssäkringssystem som besiktningsorganisationer följer för ett fjärrvärmesystem bygger på en flerstegsprocess. Den börjar med en konstruktionskontroll av ingående dokument, som ritningar. Force ser till att standarder och föreskrifter följs på alla områden, från material och svetsning till hållfasthetsberäkningar och provningar, och om allt är korrekt godkänns konstruktionen.

– Vid tillverkningen kontrollerar vi att de godkända dokumenten och övriga krav följs. Och vi kontrollerar hela den tryckbärande anordningen, inte bara några stickprov här och där, berättar Henrik Lindmark, beräkningsingenjör på Force.

När alla delar sedan ska installeras i värmeverket och distributionsledningarna svetsas ihop och monteras så utförs installationsbesiktningar, som från den första december 2017 kommer att heta första kontroll.

Ser till att de löser ut som avsett så ingen olycka kan inträffa med överhettade pannor

– I detta steget kontrollerar och godkänner vi även alla säkerhetsutrustningar som kan finnas i direkt anslutning till anläggningen, och ser till att de löser ut som avsett så ingen olycka kan inträffa med överhettade pannor eller annat, berättar Lennart Wallin.

När sedan anläggningen tas i bruk sker fortlöpande tillsyn av anläggningsägaren som måste dokumentera och kunna bevisa att tillsynen skett som reglerat vid de återkommande inspektioner som besiktningsföretaget gör. Vid de inspektionerna besiktigar de även själva anläggningen och säkerhetsutrustningen och om inga fel upptäcks godkänns anläggningen för vidare drift.

Next article