Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Mycket mer än ett kvalitetsledningssystem
Sponsrad

I många verksamheter består kvalitetsledningssystemet antingen av nedskrivna processer och arbetsbeskrivningar i en gammal pärm, eller av bilder som saknar referenser till instruktioner. Detta är vanligtvis ingenting som medarbetare och ledning plockar fram titt som tätt för att ta hjälp av.  Det är svårt att underhålla, ledningen tar bara fram det för certifieringen och alla ser det som ett nödvändigt ont. Men det många inte inser är att ett kvalitetsledningssystem kan ge så mycket mer än enbart en certifiering och ett diplom på väggen.

Vikten av ett ledningssystem

Syftet med ett lednings-system kan variera beroende på vilken typ av verksamhet du befinner dig i. Exempelvis om du arbetar inom privat eller offentlig sektor samt vilka krav externa aktörer ställer på verksamheten. Socialstyrelsen ställer bland annat krav på att den som driver verksamhet inom hälso– och sjukvård eller socialtjänst är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem. Inom den privata sektorn ställer kunder ofta krav på leverantörer att vara certifierade gentemot en specifik standard för att ha ett fortsatt samarbete. Gemensamt för alla ledningssystem är att de ska fungera som ett stöd för att leda, planera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 

Det rätta verktyget för arbetet

2c8 Apps är verktyg utvecklade och optimerade för verksamhetsmodellering. Produkterna låter dig skapa visuella modeller som beskriver er verksamhet – hela vägen från den övergripande nivån ned till detaljerna. Med 2c8 Apps kan du enkelt skapa ett interaktivt kvalitetsledningssystem som visualiserar och beskriver hur ni bedriver er verksamhet med fokus på kvalité. 

Kartlägg era processer, visualisera ansvar, koppla dokument, checklistor, rutiner och adressera krav – allt i 2c8 Apps.

Dela materialet och få ut mer av ert kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystemet från 2c8 Apps är det primära underlaget för revisioner, men fungerar även som ett stöd för medarbetare i sitt dagliga arbete. De publicerade modellerna från 2c8 Apps är den naturliga plattformen för medarbetare att finna information. Slutanvändarna kan smidigt navigera sig i strukturen där de hittar dokument, processbeskrivningar och annan information. Ledningssystemet fungerar också som en introduktion för nya medarbetare i verksamheten. Genom att visualisera verksamhetens komplexa processer blir det också lättare att identifiera risker, upptäcka förbättringsområden och se var det finns behov av fler resurser.

Du publicerar enkelt materialet till webben, eller som PDF- och Word-rapporter, och du kan göra det tillgängligt på ert intranät. Det publicerade materialet fungerar lika bra på mobiltelefon och surfplatta som det gör på en dator. Detta innebär att alla inom organisationen kan finna stöd i sitt vardagliga arbete; var de än befinner sig.  Gör som nästan hälften av Sveriges alla kommuner och använd er av 2c8 Apps för att effektivisera ert kvalitetsarbete. 

Next article