Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Ledningssystem säkrar kvaliteten i byggbranschen
Sponsrad
avatar

Lennart Andersson

Ansvarig för BF9K

I byggindustrin finns olika verksamhetsledningssystem som hjälper både mindre och större företag med det kvalitetshöjande arbetet, för en högre säkerhet, bättre miljö och en tryggare arbetsplats

Det övergripande syftet med de systemen är att skapa ordning och reda i organisationen, en bättre struktur där rutiner styr verksamheten istället för tillfälliga lösningar.

– Verksamhetsledningssystem leder till både effektivare och bättre byggprojekt, till nytta för både det utförande företaget och beställaren, förklarar Lennart Andersson som är ansvarig för BF9K, det ena av systemen, på Sveriges Byggindustrier.

Povel erbjuder en bred nivå

De två system som Sveriges Byggindustrier erbjuder sina medlemmar är dels Povel, Processorienterad Verksamhetsledning, och dels BF9K.

– Povel är ett lite bredare ledningssystem som leder till en diplomering när man fullföljt processen. BF9K är ett branschspecifikt certifieringssystem där företaget blir certifierat av tredje part och sedan genomgår en revision varje år, där man kontrollerar att alla rutiner följs.

Medlemsföretag som tidigare inte har ledningssystem, och/eller saknar grunder i ledningssystem, kan börja med Povel, ett bredare dokumentstöd som till stor del bygger på ISO-standarderna. Förutom KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) finns också stöd för andra områden som ekonomi och personal, det hjälper företaget att strukturera upp organisationen gällande mallar, rutiner och policyer.

– Det ger en bra grund för verksamheten. Vill man sedan ta ett steg till kan man antingen ansluta sig till BF9K, vilket leder till certifiering av företaget, eller gå vidare till en ISO-certifiering.

Ett branschspecifikt certifieringssystem

BF9K är ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och svarar mot samma krav som ISO- certifieringarna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Utöver kraven i dessa ISO-standarder finns krav som anpassats till bygg- och anläggningsbranschen där krav inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö ställs på produkten, dvs. på det byggprojekt som genomförs.

– Medan ISO är ett processcertifieringssystem är BF9K ett produktcertifieringssystem.

Lennart Andersson förklarar den skillnaden med ett enkelt exempel. Man skulle kunna få en flytväst av betong godkänd enligt ISO, om alla tillverkningsprocesser följer kvalitetskraven. Med BF9K skulle man dessutom testa produktens funktion, och då skulle man inse att den inte uppfyller flytfunktionen och därför inte bli godkänd.

– För både BF9K och Povel är målet att skapa mervärde till företagen och byggprocessen, en bättre kontroll från start till mål, vilket leder till en högre kvalitet, färre garantifel och lägre kostnader.

Bli tredjepartscertifierad inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Anslut dig till BF9K här.

Next article