Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Här är ISO-utmanaren som lockar allt fler företag
Sponsrad

En kravstandard som bedöms som likställd med ISO vid offentliga upphandlingar, men som integrerar allt i en enda certifiering? Ja, faktum är att det finns. Möt FR2000.  

Certifieringen FR2000 är inte en lika känd kravstandard som ISO, men intresset för den växer snabbt. Den är framtagen av FR2000 Ekonomisk förening vars medlemmar är branschförbund och fungerar som ett kvitto på att det är ordning och reda på verksamheten. Och till skillnad från ISO så innehåller FR2000 miljö, kvalitet och arbetsmiljö i en och samma certifiering.  

– Istället för tre standarder så får du en standard att läsa. FR2000 är också enklare att förstå för den som inte jobbar med det här till vardags, berättar Martin Eklund som är marknadsansvarig på FR2000.  

Han jämför FR2000 med ISO 9001, 14001 och 45001. FR2000 är godkänd vid offentliga upphandlingar, och utgör därmed en fullgod ersättare på det området. Men certifieringen bygger på samma principer.  

– Framför allt är det här en certifiering som passar bra för mindre och medelstora företag, säger Martin Eklund. 

FR2000

Martin Eklund

Marknad & kundkontakt, FR2000

Foto: FR2000

FR2000

Andreas Samuelsson

Marknad & kundkontakt, FR2000

Foto: FR2000

Höjer värdet på företaget 

FR2000-certifieringen innehåller bland annat krav på att det finns handlingsplaner och att lagar och bestämmelser följs. Kravstandarden innefattar även intern revision och avvikelsehantering. Dessutom granskas även de anställdas rollfördelning och kompetensutveckling. 

Martin Eklund menar att många kunder som genomfört FR2000-certifieringen upplever att de fått en förbättrad struktur och ordning på sin verksamhet. Utöver det så höjer certifieringen även värdet på bolaget.  

– Det här handlar framför allt om att skapa ordning och reda och att få kontroll på verksamheten, säger Martin Eklund.  

Rent praktiskt så fungerar det precis som vid en ISO-certifiering, med en revision som utförs av ett oberoende certifieringsföretag. Och att komma igång med sin certifiering är inte svårare än att gå till webbsidan fr2000.se och anmäla sitt intresse. 

Next article