Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Certifierade säkerhetslösningar viktigt i en mer osäker värld
Kvalitetssäkring

Certifierade säkerhetslösningar viktigt i en mer osäker värld

De flesta av oss vet vad vi gjorde den dagen då terrordådet på Drottninggatan inträffade. Många minns även berättelser från överlevande från höghusbranden i London. MSB uppskattar att brandincidenter kostar svenska samhället cirka sex miljarder kronor varje år, förutom det mänskliga lidandet. Säkerhetsläget och hotet mot Sverige är större än det varit på många år, enligt Säpos senaste årsrapport. 

”Med den tekniska utvecklingen har hoten blivit allt mer komplexa”

Säkerhet och trygghet har blivit en högt prioriterad fråga inom i stort sett alla delar av samhället under de senaste åren. Med den tekniska utvecklingen har hoten blivit allt mer komplexa, samtidigt som produkter och tjänster blivit mer avancerade. Antalet svenska och utländska aktörer inom branschen har ökat och utbudet av säkerhetslösningar är större än någonsin. 

– För att få den säkerhet och trygghet som det ytterst handlar om vill en beställare veta att den brand- eller säkerhetslösning som är på väg att köpas in följer gällande regelverk och håller den kvalitet som utlovas, säger Mårten Wallén, vd på Svensk Brand- och säkerhetscertifiering, SBSC.

Gemensamma normer

Branschorganisationer tillsammans myndigheter, försäkringsbolag och experter inom området formulerar normer inom brand och säkerhet som kan garantera gällande kvalitetskrav. De gemensamma normerna ligger sedan till grund för certifiering.

”Vi ser en förändring inom såväl privat som offentlig sektor”

– Försäkringsmarknaden har länge använt brand- och säkerhetsnormer som krav i olika försäkringsvillkor. Dessa krav uppfyller certifierade leverantörer, säger Mattias Nettarp, marknadschef på SBSC.  

– Och nu ser vi ett ökat intresse att använda certifiering som kravställning även hos andra aktörer, fortsätter han. 

Nyttan av certifierade och kvalitetssäkrade produkter blir kanske särskilt tydligt i samband med upphandling. 

– Vi ser en förändring inom såväl privat som offentlig sektor där kvalitetsperspektivet har fått större fokus inom LOU och LUF. Idag upphandlas mer och mer innovations- och funktionsbaserade lösningar, en trend som även gäller inom brand och säkerhet, säger Mattias Nettarp.   

Till skillnad från rent teknikbaserade upphandlingar innebär den växande trenden med innovation och funktion bättre kontroll på upphandlingen och kontinuerlig uppföljning. Leverantören förbinder sig att bidra med kunskap och kompetens i allt från projektering till underhåll av tjänsten eller produkten.   

Ett upphandlingsverktyg

För upphandlaren är det en utmaning att sätta sig in i de nödvändiga krav som gäller inom brand och säkerhetsområdet i allt från projektering, installation, besiktning, service och underhåll.

”Här är certifiering ett ypperligt verktyg för att kravställa leverantörer.”

– Här är certifiering ett ypperligt verktyg för att kravställa leverantörer. Till skillnad från upphandlingar där varje enskilt ska-krav anges och kontrolleras kan hänvisning istället göras till relevanta märkningar som garanterar lösningens kvalitet. Miljöområdet har kommit långt med detta med välkända etablerade märkningar som till exempel KRAV och Fairtrade, säger Mattias Nettarp.  

Certifiering inom brand och säkerhet är därför en viktig del för att säkerställa långsiktig trygghet och lönsamhet ur ett livscykelperspektiv.  Certifiering innebär att leverantören har den kvalitet som krävs av organisation, personal och verksamhet och att kraven uppfylls kontinuerligt.

– Normerna och kraven utvecklas ständigt. Behovet av säkerhet och trygghet i samhället gör att vi ser en utveckling inom många områden just nu, allt från smarta lås för privatpersoner till informationssäkerhet för företag. Genom fler certifierade leverantörer och upphandlare som kräver certifierade produkter och tjänster kan kvaliteten förbättras och därmed även säkerheten, avslutar Mårten Wallén.

Next article