Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Bilbesiktningens syfte är att rädda liv
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Bilbesiktningens syfte är att rädda liv

Genom ett genomarbetat regelverk som bygger på certifiering och ackreditering blev omregleringen av bilbesiktningen en stor framgång, med både bibehållen hög kvalitet och markant ökad tillgänglighet av besiktningsstationer.

I Sverige finns en hög tillit till olika samhällsfunktioner, en tillit som bygger på att det finns kvalitetssystem som garanterar tryggheten i hela spektrumet av funktioner, alltifrån hissar och berg- och dalbanor till kärnkraftverk och bilar.

– Bilbesiktningens syfte är att rädda liv, vilket vi gör på flera sätt. Dels direkt genom att se till att det bara är säkra bilar ute på vägarna och dels indirekt genom att minimera skadliga utsläpp, berättar Tord Fornander, vice VD och produktionschef på Opus Bilprovning.

Oberoende skapar tillit

För att skapa det stora förtroendet hos allmänheten så krävs att de som utför besiktningar och kontroller av olika kvalitetssystem är helt oberoende och opartiska.

”Får ha något samröre alls med någon annan bilverksamhet.”

– Vid omregleringen skrevs fordonslagen om så att bilprovningsföretag inte får ha något samröre alls med någon annan bilverksamhet. Där skiljer vi oss från en del andra länder där ett företag kan ha en bilverkstad och samtidigt få besiktiga bilar.

Bilbesiktningsföretagen ingår som en del i branschorganisationen SWETIC – Swedish Association for Testing, Inspection and Certification –  som företräder besiktningsorganisationer som arbetar med provning, besiktning, kontroll och certifiering. De utför oberoende kvalitetssäkringar inom i princip alla områden. Att de som utför dessa viktiga samhällsuppdrag är oberoende är avgörande för att tilliten ska förbli så hög som den är.

– Eftersom basen i det vi gör är människors trygghet i deras vardag så måste vi kunna bevisa att vi är helt oberoende. Det är kanske det som också skiljer Sverige från en del andra länder, vi har ett strikt regelverk som säkerställer en opartisk och helt oberoende besiktning.

Nystart för Nollvisionen

Kontrollbesiktningen bidrar till att upptäcka allvarliga fel som skulle kunna vålla svåra trafikolyckor. Flera EU-länder har, som Sverige, tätare besiktningsintervaller än minimikraven i EU:s besiktningsdirektiv. Forskning visar att om hela Europa skulle hålla samma nivå som Sverige skulle uppemot 50 000 färre trafikolyckor på europeiska vägar äga rum varje år och 1 100 liv kunna räddas.

I år fyller Nollvisionen 20 år. Sedan hösten 1997 har den blivit en av Sveriges viktigaste exportsuccéer och varit ett föredöme för trafiksäkerhetsarbete i länder runt om i världen.

”Ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten på de svenska vägarna.”

– Och under 2016 beslutades om en Nystart för Nollvisionen, vilket innebär ett intensifierat arbete för trafiksäkerheten på de svenska vägarna. Men, en förutsättning för att uppnå Nollvisionen är en fordonsbesiktningspolitik i takt med tiden, konstaterar Tord Fornander.

En högre takt på uppdateringar av regelverket som styr besiktningarna behövs enligt honom för att hålla jämna steg med den snabba teknikutvecklingen på fordonssidan.

– Det skulle bland annat kunna bidra till att vi i framtiden kan undvika de miljöskandaler som präglat Europa de senaste åren, exempelvis så möjliggjordes dieselskandalen av föråldrade kontrollmetoder. För Swetic är saken självklar: all miljö- och säkerhetsrelaterad utrustning   som finns i bilarna borde testas.

Kvinna på Opus Bilprovning. Foto: Johan Alp
En förutsättning för att uppnå Nollvisionen är en fordonsbesiktningspolitik i takt med tiden. Foto: Johan Alp

Vill vara med och förbättra trafiksäkerheten

Nollvisionen tar höjd både för fordonens funktion och den mänskliga faktorn. Att satsa på att ha en säker fordonsflotta skulle bidra till att minska riskerna på de svenska vägarna betydligt. Som framgår i underkännandefrekvensen över åren 2011-2016 har andelen underkännanden minskat i takt med att tekniken utvecklats, vilket tyder på att regelverken släpar efter och kontrollmetoderna är föråldrade.

”Vi vill gärna vara med och utveckla besiktningen”

– Vi vill gärna vara med och utveckla besiktningen så vi kan ge en tjänst som motsvarar fordonets tekniknivå. Men när det gäller exempelvis gränsvärdena för utsläpp så bedöms en helt modern bil, med en betydligt mer utvecklad teknik, på samma sätt som en femton år gammal bil.

Ett annat område är säkerhetssystemen där de ännu inte fått de nödvändiga föreskrifterna från Transportstyrelsen för att kunna ta med dem i besiktningarna.

– Vi har all utrustning för att utföra tester av exempelvis backvarnare, och många kunder tror att vi kontrollerar dem, men ännu så länge så ingår inte det i våra föreskrifter, konstaterar han.

För att nå de transportpolitiska målen om minskad miljöpåverkan och färre dödsolyckor krävs en regelbunden, flexibel och modern fordonsbesiktning. Den svenska fordonsbesiktningsbranschen har hög kompetens och är en internationellt ledande aktör. Sverige ligger i framkant i många frågor, men i några skulle man med enkla medel kunna göra mer.

– Vi jobbar för att rädda liv i Sverige, och det skulle vi vilja göra med all den kunskap och teknik som vi har tillgång till. Vi hoppas därför att vi snart får uppdaterade föreskrifter som ger oss de möjligheterna, avslutar Tord Fornander.

Next article