Start » Kvalitetssäkring » Berg- och dalbanan ska vara läskig – men inte farlig
Certifiering- och Kvalitetssäkring

Berg- och dalbanan ska vara läskig – men inte farlig

Inom besiktningsområdet Lyft kontrolleras alltifrån stora byggkranar till rulltrappor och nöjesparker, och besiktningsingenjörernas insatser lägger grunden till den stora tilliten i samhället.

Några exempel på konstruktioner som bygger på lyftanordningar och som allmänheten ofta kommer i kontakt med är rulltrappor och attraktioner på nöjesparker.

När det gäller rulltrappor finns starka rekommendationer att inte köra barnvagn i dem

– När det gäller rulltrappor finns starka rekommendationer att inte köra barnvagn i dem, eller stora tunga väskor, då det kan inträffa allvarliga fallolyckor. Exempelvis om man tappar greppet om en barnvagn som står nedanför sig och den faller nedåt, inte minst barnet kan skadas då. Dessvärre noterar sällan folk de varningsskyltar med överkryssad barnvagn som finns på varenda rulltrappa, berättar Bertil Forsberg, Technical Expert Lifting Appliances på Kiwa Inspecta.

Hans rekommendation, om folk mot rekommendationen ändå åker med barnvagn eller stor väska i rulltrappan, är att alltid ha den ovanför sig så man kan fånga upp den om något händer.

En annan risk han ser med rulltrappor är att det mellan själva steget och ballustraden, dvs sidoplåten, kan uppstå en glipa. Om barn tillåts leka i rulltrappan och får ner fingrarna där så kan de fastna.

– Och om de inte tar bort handen innan de kommer upp eller ner där trappstegen planar ut, då kommer fingrarna ”klippas” av, konstaterar han.

Nästan hälften får anmärkningar vid besiktningar

Det besiktningsarbete besiktningsorganisationer som Kiwa Inspecta utför är att kontrollera att rulltrappan/rullrampen uppfyller de krav som ställs på den och att ägaren tar det ansvar för anordningens drift och skötsel som standarder och föreskrifter kräver.

På en ny rulltrappa görs det en första besiktning för att verifiera att installationen och funktionen följer reglerna. Därefter gör de årligen återkommande besiktningar för att kontrollera att rulltrappan/rullrampen inte har slitits eller skadats samt att alla säkerhetsanordningar fungerar som de ska.

I Sverige 2016 hade 41 procent av rulltrapporna och 50 procent av rullramperna någon brist.

– Och att vi gör nytta kan vi se i Boverkets statistik. Den visar att av de 3 103 besiktningar av rulltrappor och rullramper som utfördes i Sverige 2016 hade 41 procent av rulltrapporna och 50 procent av rullramperna någon brist. Bristerna leder antingen till krav på omedelbar avstängning eller så får de en månad på sig att åtgärda bristen innan krav på avstängning.

Siluett av man i rulltrappa. Foto: Unsplash

Ska kittla spänningsnerven – men får inte vara farlig

Rulltrappor finns i princip överallt där människor rör sig. Till nöjesparker däremot väljer man att gå och betalar inträde för att låta sig skrämmas, och för varje år blir attraktionerna mer och mer avancerade. Men samtidigt som spänningsmomenten blir allt mer utmanande så får en tivolianordning aldrig bli farlig, något som ligger på besiktningsorganisationerna att se till.

– Tivolin klassas som en allmän sammankomst och regleras av Polismyndigheten. De har tagit fram nationella regler som styr verksamheten. I ordningslag finns krav på att innan polisen ger tillstånd för nöjesparken att öppna för allmänheten så ska tivolianordningarna besiktigas av ett ackrediterat besiktningsorgan.

Först genomförs en första besiktning som kontrollerar bland annat att attraktionen följer alla krav och föreskrifter, håller för de påfrestningar den ska utsättas för och inte innebär fara för de som åker i den.

– Vår första besiktning är en lång process, exempelvis tog det oss flera månader att besiktiga Helix, den nya berg- och dalbanan på Liseberg, berättar Bertil Forsberg.

De gör bland annat beräkningar på vilken kraft en person som åker en attraktion utsätt för.

Stannar en attraktion för snabbt kan rygg och nacke skadas.

– Och eftersom flera av attraktionerna både roterar och åker snabbt framåt, så måste vi lägga samman de olika kraftslagen så att de sammantagna inte blir för stora. Samtidigt får inbromsningen inte vara för snabb heller, stannar en attraktion för snabbt kan rygg och nacke skadas.

Efter den första besiktningen utförs återkommande besiktningar årligen, ofta i början på varje säsong, för att kontrollera att anordningen fortfarande fungerar på samma sätt som när den blev först besiktigad.

Besiktningar bygger tillit i samhället

Både rulltrappor och tivolin är exempel på anordningar som folk alltid litar på ska fungera och inte utsätta någon för fara. Att den tilliten byggts upp kan vi tacka alla de utförliga standarder och föreskrifter som finns samt alla de besiktningsföretag som dagligen arbetar med att se till att dessa följs så vi kan fortsätta att ha den tilliten i samhället.

– Folk kan nog tycka att vi har valt ett lite konstigt yrke. Vi slåss med näbbar och klor för saker som egentligen inte berör oss själva, utan som handlar om att ständigt höja nivån på säkerheten i det offentliga rummet så att folk ska kunna känna sig trygga, avslutar Bertil Forsberg.

Nästa artikel