Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » Ansvarsfullt och Acconomy frigör tid för småföretagare
Sponsrad

Ansvarsfullt.se erbjuder företag ett enkelt och lättillgängligt sätt att komma i gång med och strukturera sitt hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt.se har nyligen inlett ett samarbete med Acconomy, som erbjuder ett komplett molnbaserat system för småföretags fakturering och bokföring.

Allt fler små och medelstora företag upplever att deras kunders hållbarhetskrav har ökat. Många kunder efterfrågar ISO-certifieringar, men för mindre företag är det ofta alltför resurskrävande. Därför kan Ansvarsfullt.se vara ett bra alternativ för dessa företag.

– Ansvarsfullt och Acconomy vänder sig till samma målgrupp, små och medelstora företag. Vår gemensamma vision är att våra kunder ska kunna lägga mer tid på sin kärnverksamhet. Vår ambition med samarbetet är att fler företag ska välja att sätta fokus på sitt hållbarhetsarbete genom att använda vårt smidiga och digitala verktyg. Lika enkelt som man redovisar sin ekonomi, lika enkelt är det att redovisa sitt hållbarhetsarbete, säger Terese Gunnarsdotter, marknadschef på Ansvarsfullt.se.

Terese Gunnarsdotter

Marknadschef, Ansvarsfullt.se

Foto: Jan Nordén

Diagram, fokusfrågor och rapporter

Ansvarsfullts ledningssystem för hållbarhetsarbete är byggt utifrån kvalitet, lönsamhet, miljö och socialt ansvar. Det hjälper företag att hitta rätt frågor att fokusera på för långsiktig hållbarhet. Med en tydlighet i vad hållbarhet är och med hjälp av diagram, fokusfrågor och flera olika rapporter får företag en bra nulägesanalys av sitt hållbarhetsarbete. De får dessutom möjlighet att fortsätta stärka det och genom utvecklingsrapporterna tydligt se vilka områden de utvecklats inom. Ansvarsfullt.se underlättar hållbarhetsarbetet för små och medelstora företag, och har även verktyg för leverantörsuppföljning och offentlig upphandling. 

–Vi ger företag en stabil grund att stå på i sitt hållbarhetsarbete. Vår tjänst gör det också lättare att konkret visualisera för kunder och leverantörer vad man har åstadkommit och vart man är på väg i sitt hållbarhetsarbete, säger Terese Gunnarsdotter.

Next article