Start » Kritisk Infrastruktur » Utan digitala motorvägar stannar näringslivet
Sponsrad

Bredband och snabb uppkoppling borde anses som lika viktigt som vägar, broar och räls. Och liksom annan infrastruktur kräver de underhåll – och ska fungera även när det regnar eller blåser kallt. Det menar Patrik Sandgren, digitaliseringsexpert på Teknikföretagen, som anser att detta är en ödesfråga för Sveriges fortsatta konkurrenskraft.

På många sätt var Sverige ett föregångsland när det kommer till teknikanvändande. Hem-pc-reformen på 90-talet ökade datorkunnandet markant. Sverige var även tidigt ute att satsa på utbyggnad av bredband. Problemet är att den tidigare bredbandsvisionen har blivit omsprungen av utvecklingen. I takt med digitaliseringens genomslag ökar belastningen på näten exponentiellt.

– Regeringens bredbandsvision är planerad utifrån vad som sågs som framtiden för tiotals år sedan. Men gårdagens framtid är bara är baslinjen idag – det vi bara tar för givet, säger Patrik Sandgren.

Patrik Sandgren

Digitaliseringsexpert, Teknikföretagen

Foto: Teknikföretagen

I nivå med Östeuropa

Det är mycket som står på spel och det finns skäl till oro. För näringslivet är det avgörande att ha en uppkoppling att förlita sig på, framhåller Patrik.

– Sverige är ett avlångt land med företag från norr till söder, och för att hela landet ska leva behöver vi ha täckning inte bara i tätorterna. Idag har vi som bäst smala landsvägar i stora delar av landet när vi behöver dubbelfiliga motorvägar.

Inte minst gäller detta för gröna näringar som jordbruk och skogsbruk där självkörande fordon och uppkopplade verktyg kräver pålitlig 5G-uppkoppling för stora datamängder.

– Sverige var bidragande i att utveckla 5G-tekniken, men vår 5G-täckning är idag i paritet med Ungerns. Sverige har historiskt sett varit ett teknikadaptivt land som använts som en testmarknad. Därför har företagen förlagt en stor del av sin forskning och utveckling här. Men det är en position som riskerar att gå förlorad.

För att kunna bygga ut 5G-tekniken krävs inte bara nya 5G-master. Dessa måste även kopplas upp mot fiber i marken för att inte bli överbelastade.

Höjd säkerhet

För att Sverige inte ska tappa sin konkurrenskraft krävs inte bara en mer offensiv vision. Den digitala infrastrukturen måste få en uppdaterad status i den kommunala och regionala planeringen. Markägare måste sätta skäliga villkor för tillstånd av utbyggnaden och kommunerna måste planera så att nätbyggnationen blir effektivare. Därtill krävs mer riktade stöd på de platser där utbyggnaden inte bär sig kommersiellt. Föregångsländer att ta efter för strategiska satsningar på digitalisering är Finland, Tyskland och Sydkorea.

Nätens säkerhet måste även ses över – en fråga som är högaktuell i dagens omvärldssituation. Den digitala infrastrukturen måste inte bara byggas ut utan vara robust och säker. Slås en punkt ut måste det finnas alternativa färdvägar. För detta krävs ytterligare resurser och en översyn över hela nätet.

Patrik Sandgren är ändå försiktigt positiv till möjligheterna, även om han framhåller att det börjar bli bråttom. Sverige har trots allt en stark tradition av att kunna samarbeta mellan stat och näringsliv.

– Det måste anses som minst lika fint att sjösätta en ny satsning på digital infrastruktur som att klippa ett rött band till en ny motorväg, avslutar Patrik Sandgren.

Nästa artikel