Skip to main content
Start » Kritisk Infrastruktur » Sverige behöver handlingskraft
Kritisk Infrastruktur

Sverige behöver handlingskraft

Foto: Shutterstock

Vi vet vad som krävs för att ställa om till fossilfrihet med hjälp av ökad elektrifiering och det är därför dags att genomföra konkreta åtgärder som ger resultat. Att fördubbla vår elproduktion på bara 20 år är ingen liten utmaning, men vi kan inte backa in i framtiden. Det är dags att ta nästa kliv framåt.

De senaste åren har vi fått uppleva sådant vi hoppades slippa. En global pandemi, krig i Europa och som en direkt konsekvens en energikris med priser på en nivå vi aldrig tidigare sett. 

Situationen för invånarna i Ukraina är svår att föreställa sig och kriget har tydliggjort nödvändigheten av ett Europa oberoende av rysk gas. Och även om Sverige är lyckligt lottat i sammanhanget; med el från vatten, kärnkraft och vind, och massor av fjärrvärme, så pekar den pressade energisituationen på brister också i vår egen elförsörjning. Det positiva är att vi vet vad som krävs för att komma till rätta med dem. 

Energisystemet är samhällets viktigaste infrastruktur. Inte minst är de färdplaner som 22 branscher driver inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige bevis för detta; utan en kraftig utbyggnad av elproduktion och elnät – så kan vi inte nå målet att nolla våra utsläpp till 2045 och bli det föregångsland vi vill och kan vara.

Åsa Pettersson

VD, Energiföretagen

Foto: Eric Cronberg

Men att bygga ut elsystemet i den omfattning som krävs är ingen liten utmaning. Sverige producerar knappt 170 TWh el årligen och för att dubblera detta krävs en enorm ansträngning. Inte bara av oss i energibranschen, utan av våra folkvalda politiker och av samhället i stort. Det handlar om stora och viktiga beslut, som måste ligga fast i decennier, oavsett färg på regering. Och det handlar om acceptans. För någonstans ska kraftverken byggas och någonstans ska elnäten dras. Någon är alltid närmsta granne och någons mark måste tas i anspråk. Det kommer att låta och det kommer att synas. Men vad är alternativet? Sverige är en stolt industrination. Vi elektrifierade vårt land tidigt och lade grunden för enorma industriframgångar som ABB, Ericsson, LKAB, Scania, SKF, SSAB och Volvo. 

Nu har vi chansen igen. Att elektrifiera industriprocesser och transportsektor, att bygga batterifabriker, att skapa utrymme för innovationer och att utbilda en ny generation tekniker, ingenjörer och entreprenörer. 

Jag är övertygad om att fossilfrihet innebär enorma möjligheter för Sverige som land. Att vi kan erbjuda bättre och klimatvänligare produkter än andra kan, att vi kan attrahera investeringar och etableringar som ger arbetstillfällen, att vi kan exportera tjänster och kunnande till andra länder och visa att minskade utsläpp faktiskt innebär utveckling och välstånd – inte tvärtom.

Men det börjar brådska. Vi vet vad som behöver göras.Det vi behöver nu är konkreta beslut från våra politiker och att dessa beslut är brett förankrade, så att vi kan lita på att det som gäller nu, det gäller också om tio år. Något annat har vi varken tid eller råd med. Sverige behöver handlingskraft. Och det är nu. 

Next article