Skip to main content
Start » Kritisk Infrastruktur » Det är möjligt att förenkla den enorma eftersläpningen av infrastrukturunderhåll
Sponsrad

Behovet av underhåll av infrastruktur byggd i stål är nästan oändligt. Genom att använda underhållsprodukten Zinga kan detta underhåll göras mycket mer effektivt, mycket snabbare och ofta billigare än dagens lösningar, menar general manager Thor Smette på ZINGA Scandinavia, med ansvar i Norge, Sverige och delar av den danska marknaden.

Eftersläpningen av underhåll på norsk infrastruktur är svindlande 3 200 miljarder NOK enligt den senaste upplagan av rapporten ”State of the Nation” som kom ut 2021, utarbetad av Association of Consulting Engineers (RIF).

En del av denna kostnad är underhåll av stålkonstruktioner som stålbroar, kajer, räcken, lyktstolpar, skyddsräcken, högspänningsmaster och andra konstruktioner som står runt vårt långa land. Med katodisk filmförzinkning utförs rehabilitering på kortast möjliga projekttid, med extrem hållbarhet och minsta möjliga framtida underhåll.

Rehabilitering med traditionella färgsystem är både tidskrävande och dyrt och har inte minst stora effekter på trafikflödet. Att byta ut en bro som förbinder två lokalsamhällen görs inte över en natt. Något brokollapsen på E6 i Nord-Troms är ett bra exempel på, säger han vidare.

Men det finns en enklare lösning för att underhålla stål

Vi använder katodisk filmgalvanisering för underhåll av kritisk viktig infrastruktur. Systemet uppfyller kraven i NORSOK och ISO 12944. Lösningen heter ZINGA, som består av 96 procent ren zink och ger katodiskt skydd, och appliceras som färg. När ZINGA torkas ger den inga utsläpp. Det är helt giftfritt och kan därför användas i kontakt med dricksvatten och sårbar natur.

–Lösningen är helt enkelt lysande, berättar Thor. Underhållets varaktighet är lång och beläggningens hållbarhet bestäms av uppoffringshastigheten för zink. Tiden det tar att applicera ett färdigt system (2 skikt) efter sandblästring är timmar, inte dagar.

Foto: Zinga

Sliten galvanisering repareras med aktiv, katodisk zink

Skadad och naturligt sliten galvanisering anses av många vara början på slutet på konstruktionens existens, och ersätt stålet med nytt. Det är oftast felaktigt och en onödig resursanvändning. Galvanisering kan repareras på plats, med ZINGA. Även rostiga högspänningsmaster, skyddsräcken och lyktstolpar kan regalvaniseras och få nytt liv, säger general manager Thor Smette på ZINGA Scandinavia.

Thor Smette

General Manager, ZINGA Scandinavia

Foto: Zinga

I Norge sedan 1985

I Norge finns 30 år gamla broar med ZINGA utan behov av underhåll under perioden. Bara under det senaste året har bland annat masterna vid den listade Notodden station och kraftledningsmaster för Statnett regalvaniserats och 25 stålbroar i Skandinavien har renoverats. Uppmärksamheten och förfrågningarna ökar, säger Thor Smette.

– Samhället kan spara mycket pengar och medborgarna kan besparas mycket frustration om det här blir det nya sättet att underhålla stålkonstruktioner, säger han avslutningsvis.

Next article