Start » Kritisk Infrastruktur » ATA Hill & Smith säkrar svenska arbetsplatser – med nya solcellsdrivna alternativ  
Sponsrad

I över 50 år har ATA Hill & Smith, som startade redan 1967 som familjeföretaget Asfalt, Tjära & Anläggning, varit med och värnat om människors liv och egendom. Genom sitt gedigna produktsortiment är de med och löser komplexa trafiksituationer vid såväl vägarbeten som i parkeringshus – och arbetar aktivt med att finna nya lösningar för att optimera trafiksäkerheten.  

De senaste åren har ATA Hill & Smith drivit ett aktivt sökande efter samarbetspartners med ett stort miljöfokus. Med strävan att öka sitt erbjudande ut mot kund slöt de tidigare i år ett samarbete med det brittiska solteknikbolaget Prolectric, vilket har resulterat i en expansion av företagets produktkatalog. Från och med i höst erbjuder de solcellsdrivna belysningsmöjligheter och hybridgeneratorer. En utveckling huvudsakligen baserad på företagets lyhördhet för sina kunders förfrågningar om mer miljösmarta och ekonomiskt hållbara lösningar för att hålla sina arbetsplatser säkra.  

– Vi på ATA Hill & Smith har länge haft som målbild att hitta samarbetspartners som har ett övergripande miljöfokus och vars produkter värnar liv. Vårt nya samarbete med Prolectric är en viktig pusselbit som visar att vi som företag kan erbjuda miljösmarta lösningar som ökar säkerheten på kundernas arbetsplatser, med utvidgade fördelar, berättar Niklas Ranhög, försäljningschef på ATA Hill & Smith.  

Niklas Ranhög

Försäljningschef, ATA Hill & Smith

Presenterar dubbla fördelar ut mot marknaden  

Att såväl elaggregat som belysning från Prolectric drivs med hjälp av solenergi innebär flera stora fördelar för ATA Hill & Smiths kundkrets, både sett ur ett miljöperspektiv och vad gäller effektivare arbetssätt. Framför allt minskar behovet av dieselaggregat på svenska arbetsplatser, vilket i sin tur leder till en minskad klimatpåverkan för entreprenadbolag, uthyrningsföretag, kommuner och statliga verk.  

Under egna kundevent kommer nu ATA Hill & Smith introducera sina kunder för det nya produktsortimentet. Som kund får man då möjlighet att se över produkterna och även prova dem ute på sina egna arbetsplatser. Sverige blir den första marknaden för lanseringen, därefter följer resterande delar av Norden. Med lanseringen hoppas ATA Hill & Smith få fler miljöintresserade kunder att hitta till deras sortiment – men även att det ska ge ringar på vattnet och leda till flera klimatsmarta produktlanseringar på den nordiska marknaden.  

– Vi har fått väldigt många frågor kring denna typ av smarta miljövänliga produkter, framför allt från våra kunder inom byggindustrin och infrastruktur. Effekten av att använda dessa produkter är att det blir en tystare, säkrare och mer hållbar miljö utan utsläpp från aggregat och belysning. Med tanke på de höga priserna på diesel och bygg-el, så är själva investeringen fullt motiverad då man på sikt sparar pengar och minskar klimatavtrycket säger köparna av Prolectric produkterna, avslutar Niklas. 

Nästa artikel