Start » Finans » Investera för hållbarhet
Hållbara investeringar

Investera för hållbarhet

tin fonder
tin fonder
Foto: Tin Fonder

Hållbara fonder, gröna fonder, miljöfonder. För dem som vill investera sina pengar i en fond och göra det med gott samvete så växer utbudet snabbt. Svårigheten är att välja och det finns många diken att undvika. Att fonder sedan tidigare samlats under gemensamma begreppet – ESG – är olyckligt då det idag finns väsentliga skillnader och en väldigt stor bredd. Hållbarhet är ett odefinierat område med en mängd olika inriktningar.

Internationellt ökade insättningarna i hållbara fonder med över 100 procent 2020 och allt talar för att ökningen fortsätter. Nya EU-regler som snart införs gör det lättare för alla investerare att jämföra fonder mot varandra. Taxonomin som kommer om knappt ett år gör att investeringar och verksamheter med hållbar inriktning enklare kan ställas mot varandra. I grunden en märkning av produkter, verksamheter och vad som är finansiella produkter med hållbarhet som inriktning eller mål, enligt EUs hållbarhetsmål och Parisavtalet.

Banker och fondbolag anpassar sig nu till nya krav och investerarnas önskemål. Samtidigt kommer nya och aktiva fondbolag där hållbarhet utgör ett starkt inslag i förvaltningen. Ett av flera exempel är TIN fonder som startades 2019 av två förvaltare med lång erfarenhet från stora fondbolag. Idag driver de två fonder med lite olika inriktning men med teknikdriven hållbarhet som viktigt inslag.

– Hållbarhet är ett enormt område där det finns betydligt mer än cleantech och förnybart idag. Teknikutveckling är bara en, om än viktig, del för hållbarhet. Som vi ser det har finansmarknaden stora möjligheter att bidra till en hållbar framtid på många områden genom att i högre utsträckning samverka med och påverka företag man investerar i, säger Erik Sprinchorn.

Påverkan och engagemang

Erik beskriver hur de i sin verksamhet lokalt, på nordisk nivå, ofta aktivt engagerar sig i de företag de väljer för sina fonder. Detta för att kunna påverka verksamheten och få företagen att utvecklas. Internationellt är möjligheterna mer avgränsade och här väljs investeringar i företag enligt hårdare kriterier rent sektormässigt. Det viktiga är att institutionella ägare engagerar sig och agerar för att påverka där de kan, enligt Erik.

Vad är då väsentligt för placerare att tänka på när de vill investera med gott samvete och se investeringarna växa?

Att hållbarhet, miljöhänsyn och teknik samt satsningar för framtiden bedöms se en fortsatt tillväxt. Att hållbara investeringar leder till bättre förutsättningar och ökade möjligheter för hållbarhet inom fler områden. Att nya regler gör det enklare att se och jämföra, även om hållbarhet betyder så olika saker för olika personer. Att exemplen där fonder och verksamheter genom så kallad greenwashing försöker framstå som hållbara eller miljöinriktade snart försvinner helt. Utbudet och möjligheterna blir större men även i framtiden gäller det att vara noggrann och förstå att investeringar alltid är förenade med risk.

En risk som ska vara så kalkylerad som möjligt.

Nästa artikel