Skip to main content
Start » Finans » Cash is dead, long live cash!
Future of Finance

Cash is dead, long live cash!

Foto: Peter Erlandsson

Sverige kan vara kontantlöst om tre år. Då försvinner det enda betalmedel som alltid fungerar och aldrig äventyrar den personliga integriteten. Fast det är bråttom att erbjuda kontanternas unika egenskaper i digital form, går processen att ta fram alternativ långsamt och dessutom med ineffektiv blockkedjeteknik som inte ens behövs. Nu tar Crunchfish på sig ledartröjan och visar var skåpet skall stå.

Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle må ha sina fördelar, men inom en snar framtid kommer Sverige att sakna det betalningsmedel som alltid fungerar. Driftsstopp och längre störningar på nätet riskerar att lamslå hela landet. Riksbanken experiment med e-kronan har diskuterats i tre webinarier modererade av Crunchfish. Tyvärr går processen långsamt och med ineffektiva blockkedjor som varken behövs eller ens adresserar kärnproblemet med offlinebetalning.

För Sverige är det allvarligt eftersom vi blir det första kontantlösa landet. 

Riksbanken är dock inte ensam om att vara på fel spår. Hela världens Central Bank Digital Currency (CBDC) industri är i en återvändsgränd i sin strävan att digitalisera kontanter som ett nytt penningformat, när det bör implementeras som en ny valuta som måste fungera offline. För att åstadkomma det är det inte pengar som skall digitaliseras, utan snarare penningöverföringen. Båda representerar ett värde, men penningöverföringen definierar även en betalare och betalningsmottagare. Genom den enkla och fundamentala förändringen faller allt på plats och den vanliga kontobaserade betalrälsen fungerar alldeles utmärkt, och kräver ingen investering i infrastruktur för varken Riksbanken eller de kommersiella bankerna . Det enda som krävs för att erbjuda kontanternas egenskaper digitalt är Crunchfishs Digital Cash.

Crunchfish har nyligen lämnat in ett tävlingsbidrag tillsammans med Swish i Post och Telestyrelsens innovationstävling som implementerar kontanternas unika egenskaper digitalt på kontobaserad räls. Om Swishs medlemsbanker väljer att implementera Digital Cash erbjuds Sverige digitala kontanter som blir garanterade av banksystemet, istället för Riksbanken. Med den enda skillnaden blir det uppenbart att även e-kronan skulle kunna implementeras med Crunchfish Digital Cash utan några andra kostsamma infrastrukturförändringar.

2-minutersintervju med Crunchfish VD Joachim Samuelsson: Why Digital Cash?

joachim samuelsson vd på crunchfish

Joachim Samuelsson

Vd, Crunchfish

Foto: Crunchfish

Längre intervju med Crunchfish VD Joachim Samuelsson om Digital Cash

Crunchfishs erbjuder en digital kontantplånbok till världens betaltjänster, antingen i mobilen eller på ett kontantkort, som kan användas även när nätuppkoppling saknas. Lösningen skulle kunna jämföras med korten som bankerna ger ut idag. Offlineplånboken hanterar ett saldo som är kopplat till ett virtuellt konto där alla transaktioner registreras när användaren är uppkopplad.

Saldot på det virtuella kontot är spärrat för att garantera täckning när offlinebetalningarna avvecklas online mot detta konto.

Crunchfish Digital Cash fungerar för alla betalningslösningar och bygger på en patentsökt avveckling i två steg, först offline i betalningsögonblicket och sedan online för att flytta pengar mellan konton. VISA har nyligen föreslagit denna arkitektur för CBDC. En annan spännande aspekt med två-stegs arkitekturen är att den möjliggör för betaltjänster att bli globalt interoperabla.

Cash is king även i framtiden.

Next article