Skip to main content
Start » Kvalitetssäkring » SIQ Framgångsinsikt stärker organisationers kvalitetsarbete
Sponsrad

Baserat på forskning och praktisk tillämpning har SIQ definierat fem framgångsfaktorer som kännetecknar ledande företag och organisationer.

Med en självskattning samt följande medarbetardialog kan organisationer få helhetsperspektiv och prioritera sina viktigaste förbättringsaktiviteter via verktyget SIQ Framgångsinsikt.

Medarbetarnas rangordning i SIQ Framgångsinsikt, som är webbaserat och kostnadsfritt, utgör en bas för ett fortsatt gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete.

–SIQ Framgångsinsikt är ett enkelt verktyg för reflektion och samtal kring kvalitetsutveckling ur ett helhetsperspektiv, säger Mikael Lindström, ansvarig för utvärderingar och innovationer på SIQ, Swedish Institute for quality. SIQ stimulerar och bidrar till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska samhället genom att skapa, samla och sprida kunskap för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete. SIQ bevakar bland annat globala kvalitetstrender.

Next article