Start » Affärsresor » Resande är som kärlek – mer föder mer
Affärsresor

Resande är som kärlek – mer föder mer

Kjell A. Nordström, författare, management-guru och Ekonomie doktor, tillsammans med Lotten Fowler, vd på SBTA Sveriges Affärsreseförening

Dagens teknologiska utveckling går snabbare än någonsin tidigare. Den kunskap vi anskaffar idag kommer att vara omodern inom några få år. Tekniken ger möjligheten att träffas digitalt men skärmmötet genererar också behov av fysiskt möte.

Kjell A. Nordström, författare, management-guru och Ekonomie doktor, bjöd hem Lotten Fowler, vd på SBTA Sveriges Affärsreseförening, till sitt townhouse på Djurgården i Stockholm för att ta en kaffe och samtala om hur den tekniska utvecklingen kommer att påverka affärsresandet i framtiden.

Det är svårt att sia om framtiden eftersom den inte finns. Det vi har att utgå ifrån är historiska erfarenheter och utifrån dem dra slutsatser om vad som kan ske framöver. 

Det är teknologin som kommer att fortsätta utvecklas

– Det vi kan säga är att vi som människor inte kommer att förändras särskilt mycket. Vi har sett ungefär likadana ut i flera tusen år. Det är teknologin som kommer att fortsätta utvecklas, snabbare och snabbare, säger Kjell A. Nordström.

Teknisk utveckling har dock med jämna mellanrum inneburit revolutionära förändringar i hur människan upplever sig själv och världen. Tryckkonsten gjorde det till exempel möjligt att separera idé och person. Idéerna finns kvar även efter att den som skrivit ner dem gått bort. På så sätt lyckades Martin Luther förändra kyrkan – en teknologi-driven revolution.

Utvecklingen går snabbare

– Idag kan vi se att USA:s president Donald Trump använder twitter för att nå direkt ut istället för att gå omvägen via nyhetsmedierna. Han är bland de första poliktikerna att göra på det här sättet vilket ger stor spridning, säger Kjell A. Nordström.

Den teknologiska utveckling och globaliseringen verkar inte gå att stoppa. Just nu går utvecklingen dessutom enormt mycket snabbare än den gjorde under industrialiseringen. Det gör att många upplever situationen som överväldigande och försöker förhindra utvecklingen ändå. 

Människors förflyttning över gränserna har varit en utlösande faktor till den motreaktion mot globalisering

– Människors förflyttning över gränserna har varit en utlösande faktor till den motreaktion mot globalisering som tar mark nu. Jag tror dock att vi igenom ett historiskt perspektiv kommer att se att det bara var tillfälligt, till slut, säger Kjell A. Nordström.

Inget tyder på att utvecklingen av digitala rum och nationalistiska vindar har påverkat resandet eller behovet av det fysiska mötet negativt. Snarare tvärtom vilket kan stå i kontrast till att vi till exempel gärna köper hämtmat som levereras direkt till dörren för att slippa ta oss till restaurangen. 

– Resandet verkar fungera på samma sätt som man säger att kärlek och kommunikation fungerar. Ju mer vi pratar ju mer vill vi prata, säger Lotten Fowler. 

Resandet följer kurvan för bnp-ökning överlag. Det svenska affärsresandet ökade med 3-4 % förra året och fortsätter att öka trots att mötesformerna förändras. Skype möjliggör att man kan hålla digitala möten där man kan avhandla det som rör företaget men känslan av att också behöva ses då och då är stark. Stora multinationella företag kan arbeta mer effektivt idag och snabbt låna kunskap från andra kontor runt om i världen. Eftersom det ökar kommunikationen ökar också viljan att träffas och lära känna varandra så att samarbetet kan gå ännu lättare i fortsättningen.

Klimatfrågan påverkar

– Det är ingen slump att företagen i det svenska IT-undret tillsammans med deras supportfunktioner, skolor, leverantörer och coola hang-outs ligger inom en radie av 450 meter runt Sturehof. När vi håller på med avancerade saker behöver vi mötas fysiskt för att förstå även det sista, det vi inte riktigt kan förklara med ord men som vi kan gestikulera fram, säger Kjell A. Nordström.

När vi håller på med avancerade saker behöver vi mötas fysiskt

Det kan vara så att det i framtiden kommer att finnas teknik som gör att vi inte behöver mötas ens för den sista delen men det kan dröja. Det som däremot kan komma att påverka människor till att resa mindre är klimatfrågan. Om priset på flygbiljetter ökar kommer dock de privata resenärerna påverkas i större utsträckning än affärsresenärerna.

– När det gäller affärsresandet finns det en ganska stor flexibilitet eftersom det är så viktigt att resa, säger Lotten Fowler.

Nästa artikel